Aviation Fuel Supply
ქარ
ENG

უყურეთ ჩვენს ანიმაციურ კლიპს და აღმოაჩინეთ მეტი ინფორმაცია ჩვენს შესახებ

ჩართე ვიდეო
დასქროლე

კომპანიის შესახებ

შპს „ჯორჯიან პეტროლიუმი“ მოღვაწეობს საავიაციო სფეროში და ახორციელებს საავიციო საწვავის იმპორტს საქართველოში, მათ დასაწყობებას საკუთარ ტერმინალებში და საჰაერო ხომალდებისათვის ბორტზე მიწოდებას საქართველოს ყველა საერთაშორისო აეროპორტში.

ისტორია

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ჯორჯიან პეტროლიუმი” დაფუძნებულია 2001 წელს, რომელიც რეგისტრირებულა საქართველოში და წარმოადგენს კომპანიას ქართული კაპიტალით.
“ჯორჯიან პეტროლიუმი” არ დაფუძნებულა მანამდე არსებული რომელიმე კომპანიის ბაზაზე, არამედ ის დაარსდა დამოუკიდებლად. დღიდან მისი ჩამოყალიბებისა იგი ნაბიჯ-ნაბიჯ ვითარდებოდა ...
ვრცლად

მფლობელები

სერტიფიკატები

“ჯორჯიან პეტროლიუმი” ორიენტირებულია მომსახურების ხარისხზე და მომხმარებელთა ინტერესების გათვალისწინება განაპირებობს კომპანიის აღიარებას სხვადასხვა შემფასებელი ორგანიზაციებისაგან. კერძოდ:

1) სამოქალაქო საჰაერო ხომალდების საწვავგასამართი საწარმოს სერტიფიკატები
2) აკრედიტაციის მოწმობა

გალერეა

სერვისები

პროდუქცია

“ჯორჯიან პეტროლიუმი” თავის მომხმარებლებს სთავაზობს შემდეგი სახის პროდუქტებს:
– რეაქტიული საწვავი ტს-1;
– რეაქტიული საწვავი ჯეტ ა-1;

24 საათიანი მომსახურება

კომპანია “ჯორჯიან პეტროლიუმი” ახორციელებს 24 საათიან მომსახურებას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში (TBS), ემსახურება ყველა ტიპისა და მოდიფიკაციის საჰაერო ხომალდს საკუთარი ტექნიკური საშუალებებითა და ტექნიკური პერსონალით და მზადაა მიაწოდოს მომხმარებელს ნებისმიერი რაოდენობის საწვავი უწყვეტი ციკლის პირობებში.

შენახვა

ჩამოსასხმელი საავიაციო ნავთობპროდუქტების შენახვა ხდება ტექნიკურად და ტექნოლოგიურად გამართულ სუფთა სარეზერვო საცავებში. ტარით შემოსული პროდუქცია ინახება მშრალ კაპიტალურ სასაწყობო შენობებში, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათი საგარანტიო ვადით შენახვას.
შენახვის პროცესში მუდმივად ხდება ხარისხის კონტროლი და საავიაციო საწვავისა და საპოხი მასალების ლაბორატორიული შემოწმება.

მიწოდება

საჰაერო ხომალდებს გასაწყობად (გასამართავად) მიეწოდება ლაბორატორიულად შემოწმებული ნავთობპროდუქტები თანმხლები დოკუმენტაციით – ლაბორატორიის მიერ გაცემული ვარგისიანობის ანალიზის დასკვნით და საკონტროლო ტალონით, სადაც აღნიშნულია ტექნიკოსის მიერ ჩატარებული პროდუქტის სააეროდრომო კონტროლის შემოწმების შედეგები.

შემოწმება

საავიაციო საწვავ-საცხები მასალების საგამოცდო ლაბორატორია ახდენს ნავთობპროდუქტების შემოწმებას და მისი ხარისხის კონტროლს საქმიანობის ყველა სტადიაზე _ მიღება, შენახვა, მიწოდება.
ლაბორატორია ამოწმებს შემოსული პროდუქციის სატრანსპორტო საშუალების მდგომარეობას, დამამზადებლის (მომწოდებლის) დოკუმენტაციის სრულყოფილებას, საწყობის სარეზერვო საცავების მზადყოფნას საწვავის მისაღებად, ატარებს მიღებული პროდუქციის ტესტირებას ხარისხის დასადგენად იმ მაჩვენებლებზე რაც გათვალისწინებულია საერთაშორისო სტანდარტებით და იძლევა შესაბამის დასკვნას

ტექმომსახურება

“ჯორჯიან პეტროლიუმი” მომხმარებლებს სთავაზობს საჰაერო ხომალდის გამართვას საკუთარი ტექნიკური საშუალებებითა და ტექნიკური პერსონალით სრული ტექნიკური მომსახურებით, რომლებიც თავის მხრივ ითვალისწინებს:
– საჰაერო ხომალდის მომზადებას საწვავით გამართვისათვის;
– გამართვისათვის საჭირო მოწყობილობების ექსპლუატაცია და მართვა;
– საჰაერო ხომალდის გამართვა მისივე წარმომადგენლის მიერ მითითებული ოდენობის მიხედვით;
– ზედამხედველობის გაწევა საჰაერო ხომალდის საწვავით გამართვაზე;
– შემოწმება და შედარება ჩასხმული საწვავის ოდენობისა.

პარტნიორები

კონტაქტი

საქართველო, თბილისი, 0158, საერთაშორისო აეროპორტი “თბილისი”, ტერმინალი GP.
 • ტელ: +995 322 43 30 00/03
 • ფაქსი: +995 322 43 30 02
 • ელ-ფოსტა: info@airgp.com
 • სათაო ოფისი:
  თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი (TBS/UGTB)
 • ფილიალი (ტერმინალი) :
  ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი, კოპიტნარი (KUT/UKGG)
 • ფილიალი:
  ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი (BUS/UGSB)